فقط ایران خیابان شناسایی پلیس آگاهی اخبار حوادث

فقط: ایران خیابان شناسایی پلیس آگاهی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی برنامه اتحادیه اروپا جهت گسترش همکاری‌ و توسعه تجارت با کشور عزیزمان ایران

مذاکرات رسمی گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و اتحادیه اروپا جهت گسترش مناسبات گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت در بروکسل شروع شده است است.

برنامه اتحادیه اروپا جهت گسترش همکاری‌ و توسعه تجارت با کشور عزیزمان ایران

برنامه اتحادیه اروپا جهت گسترش همکاری و توسعه تجارت با ایران

عبارات مهم : اروپا

مذاکرات رسمی گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و اتحادیه اروپا جهت گسترش مناسبات گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت در بروکسل شروع شده است است.

به گزارش ایسنا، این مذاکرات میان رییس کل گمرک کشور عزیزمان ایران و مدیر کل گمرک و مالیات اتحادیه اروپا صورت گرفت و دو طرف در خصوص جزییات گسترش همکاری های گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت بحث و تبادل نظر کردند.

برنامه اتحادیه اروپا جهت گسترش همکاری‌ و توسعه تجارت با کشور عزیزمان ایران

پیگیری مذاکرات انجام شده است در خصوص مبادله موافقت نامه همکاری های متقابل اداری در امور گمرکی میان کشور عزیزمان ایران و اتحادیه اروپا با توجه به اعزام هیاتی از اتحادیه اروپا در سال گذشته به کشورمان از دیگر محورهای این مذاکرات بود و دو طرف اعلام کردند که اراده کامل جهت توسعه مناسبات گمرکی وجود دارد و فضای حاکم بر این همکاری ها بسیار مثبت است.

مهم ترین محورهای مذاکرات انجام شده است مشمول بر بررسی نحوه تبادل الکترونیکی اطلاعات، عنوان فعالان اقتصادی مجاز، همکاری های آموزشی و پژوهشی، همکاری های یکسان در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تخلفات گمرکی بود و طرفین بر اجرای هرچه سریعتر جهت طی مراحل تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت امضا و مبادله موافقتنامه های گمرکی تاکید کردند.

مذاکرات رسمی گمرک جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و اتحادیه اروپا جهت گسترش مناسبات گمرکی و توسعه و تسهیل تجارت در بروکسل شروع شده است است.

دیدار مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک کشور عزیزمان ایران با مدیران ارشد امور گمرکی اتحادیه اروپا در بلژیک انجام شد و در ملاقات مذکور، مدیران بخش های متفاوت گمرک و مالیات اتحادیه اروپا شرکت داشتند.

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | تجارت | همکاری | مذاکرات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs